Vedení účetnictví

Účetnictví poskytuje jeho interním i externím uživatelům klíčové informace pro zhodnocení minulých událostí, posouzení finančního zdraví a výkonosti firmy a přináší užitečné podklady pro tvorbu finančních plánů.

Naše klienty učíme účetní data aktivně využívat tak, aby na jejich základě mohli činit kvalifikovaná manažerské rozhodnutí. Finanční účetnictví zpracováváme externě, nebo pravidelně docházíme a ke klientovi a pracujeme přímo na jeho pracovišti. K práci využíváme účetní software Abra Flexi a Pohoda a cloudová řešení od společnosti Microsoft. Jsme schopni pracovat podle ČÚS (Českých účetních standardů), tak i podle IFRS (Mezinárodních účetních standardů).

V oblasti vedení účetnictví se zabýváme především těmito aktivitami:

  • Vedení účetnictví (pro fyzické osoby, korporace, neziskové a příspěvkové organizace)
  • Zpracování účetní závěrky
  • Konsolidovaná účetní závěrka
  • Rekonstrukce účetnictví
  • Přeměny obchodních korporací (prodej obchodního závodu, fúze a rozdělení)
  • Podnikové směrnice (tvorba, revize a implementace)
  • Účetní a ekonomické poradenství

Pro více informací nebo pro zpracování nabídky nás prosím kontaktujte pomocí níže uvedeného formuláře.